Mår­ten om Jo­a­cim:

Viktklubb - - Söndag -

En­ligt Mår­ten Ny­lén har vi al­la oli­ka för­ut­sätt­ning­ar för att gå ner i vikt. De ti­di­ga­re man­li­ga del­ta­gar­na gick ner 20 ki­lo var och det pas­sa­de dem, me­dan 26,6 ki­lo pas­sa­de Jo­a­cim:

– Det vik­ti­ga är att man sät­ter fo­kus på att må bra och på fak­to­rer­na som spe­lar roll. Se­dan kan jag ba­ra ge de verk­tyg som be­hövs. I dag har Jo­a­cim en för­stå­el­se för hur hans kropp och sin­ne fun­ge­rar, vil­ket gör det enkla­re att för­stå hur han kan ska­pa ba­lans i sitt liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.