Ca­ro­li­nas vikt­re­sa

Viktklubb - - Söndag -

Ca­ro­li­na Mörk an­togs in­te i förs­ta hand för att vi an­såg att hon be­höv­de gå ner i vikt. Dä­re­mot har hon haft svårt att ve­ta hur hon ska äta och trä­na i och med sin stres­si­ga var­dag, vil­ket är ett van­ligt pro­blem. I dag har Ca­ro­li­na mins­kat över 10 cen­ti­me­ter i mid­jan – men är fram­förallt bå­de star­ka­re, mer fit, mind­re söt­su­gen – och be­tyd­ligt mind­re stres­sad.

Nu: -4,3 kg! Då!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.