Så för­de­lar du ma­ten

Viktklubb - - Söndag -

Vi har även oli­ka be­hov när det kom­mer till för­del­ning av pro­te­in, kol­hyd­ra­ter och fett samt in­di­vi­du­ellt ener­gi­in­tag. Men en bra grund­re­gel är att de­la upp ener­gi­pro­cen­ten i tre li­ka sto­ra de­lar per mål­tid, allt­så: 1/3 pro­te­in

1/3 kol­hyd­ra­ter

1/3 fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.