Thai­bowl med jord­nöt­ter och to­fu

Viktklubb - - Söndag -

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 30 mi­nu­ter

300 g na­tu­rell eko­lo­gisk to­fu

200 g färsk spe­nat 200 g böngrod­dar 2 hac­ka­de to­ma­ter

2 msk ska­la­de se­sam­frön 2 dl kokt qu­i­noa Marinad/dres­sing

2 msk jord­nöts­smör 2 msk li­me­juice 1 msk röd chili­pas­ta 1 ri­ven vit­löks­klyf­ta

1 msk färsk ri­ven ing­e­fä­ra ½ dl vat­ten

GÖR SÅ HÄR:

1. Låt to­fun rin­na av, skär i ku­ber och mixa in­gre­di­en­ser­na till ma­ri­na­den. Blan­da se­dan to­fun och ma­ri­na­den i en skål och låt stå i minst 30 mi­nu­ter. (Det­ta går att för­be­re­da, gär­na da­gen in­nan, ju läng­re to­fun får ma­ri­ne­ras desto bätt­re.)

2. Sätt ug­nen på 200 gra­der och ko­ka qui­no­an en­ligt an­vis­ning­ar på för­pack­ning­en.

3. Pla­ce­ra den ma­ri­ne­ra­de to­fun på en plåt med bak­plåts­pap­per. Spa­ra så myc­ket marinad som möj­ligt i skå­len. Ba­ka där­på to­fun i 15 min i ug­nen, rör gär­na om en gång ef­ter hal­va ti­den.

4. Hac­ka un­der ti­den to­ma­ter­na och blan­da med spe­nat, grod­dar och qu­i­noa. Lägg i bot­ten på fy­ra skå­lar.

5. Ser­ve­ra till­sam­mans med

res­ten av ma­ri­na­den och strö li­te se­sam­frön på top­pen.

Fett: 43 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 32 pro­cent. Pro­te­in: 25 pro­cent.

kcal/ port

Re­cept­kre­a­tör: ALEX­AN­DRA ÖHRLUND Fo­to: JO­HAN ÖHRLUND

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.