Kyck­ling­bowl med grön cur­ry

Viktklubb - - Söndag -

4 POR­TIO­NER

Til­lag­nings­tid: 45 mi­nu­ter

400 g söt­po­ta­tis 4 st kyck­ling­fi­lé­er 1 msk ko­kos­ol­ja 400 g broc­co­li 400 g bland­sal­lad 4 sto­ra mo­röt­ter 8 st körs­bärsto­ma­ter 2 sal­lads­lö­kar 2 msk oliv­ol­ja färsk ko­ri­an­der Dres­sing

6 msk lätt­ma­jon­näs

2 msk grön cur­ry­pas­ta

2 msk Ta­ma­ri (Renée Vol­tai­re)

1 msk pres­sad ci­tron

1 dl vat­ten

GÖR SÅ HÄR:

1. Sätt ug­nen på 200 gra­der. Ski­va söt­po­ta­ti­sen och lägg på en plåt med bak­plåts­pap­per. Kryd­da med salt och pep­par, och låt ugns­ba­ka cir­ka 25 min.

2. Stek kyck­ling­fi­lé­er­na lätt i li­te ko­kos­ol­ja, så att de får en ljus ste­ky­ta, och kryd­da med salt och pep­par. Sätt i ug­nen cir­ka 10-15 min så att den blir ge­nom­la­gad.

3. Hac­ka al­la grön­sa­ker­na, och an­vänd gär­na en spi­ra­li­zer till mo­röt­ter­na om du har. För­de­la sal­la­den i fy­ra dju­pa skå­lar.

4. Ski­va kyck­ling­en och ser­ve­ra till­sam­mans med söt­po­ta­ti­sen ovan­på sal­la­den. Mixa in­gre­di­en­ser­na till dres­sing­en och ring­la över.

Fett: 26 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter:

45 pro­cent. Pro­te­in:

29 pro­cent.

Re­cept­kre­a­tör: ALEX­AN­DRA ÖHRLUND Fo­to: JO­HAN ÖHRLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.