Frukt- och grön­saks­dis­ken

Viktklubb - - Söndag -

Änt­li­gen dags, fram­me vid af­fä­rens hjär­ta. Här går jag all in, stan­nar all­tid li­te för länge, kö­per all­tid li­te för myc­ket – och för­sö­ker tes­ta nå­gon ny grön­sak el­ler frukt var­je gång. Mi­na fa­vo­ri­ter är äpp­len, päron, jord­gub­bar och blå­bär. Jag fros­sar ock­så gär­na i broc­co­li, blom­kål, brys­sel­kål, zuc­chi­ni, pap­ri­ka, to­ma­ter, gur­ka, spe­nat, ing­e­fä­ra, mo­röt­ter, grönkål, soc­ke­rär­tor, lök, po­ta­tis, färsk ko­ri­an­der och chi­li.

TÄNK SÅ HÄR: Har du frukt, grön­sa­ker och rot­fruk­ter hem­ma kan det in­te bli fel. Så ut­gå från den här livs­me­dels­grup­pen ibland och låt det in­te ba­ra bli trå­ki­ga, slent­ri­an­mäs­si­ga till­be­hör som all­tid ser­ve­ras li­ka­dant – i en skål, skur­na i li­ka sto­ra bi­tar. Vå­ga tilla­ga dem och vå­ga va­ri­e­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.