Juice på röd­be­ta, spe­nat och ing­e­fä­ra

Viktklubb - - Söndag -

Brist på mag­ne­sium är starkt kopp­lat till bå­de inflammation och de­pres­sion. Och just röd­be­tor in­ne­hål­ler bå­de mag­ne­sium, ka­li­um, fo­lat (som be­hövs när blod bil­das) samt en mängd oli­ka an­tiox­i­dan­ter.

4 POR­TIO­NER Til­lag­nings­tid: 10 mi­nu­ter

4–6 st kok­ta röd­be­tor (ca 600 g) 2 msk ing­e­fä­ra (ca 4 cm) ett knip­pe spe­nat (ca 100 g)

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la och skär röd­be­tor­na och ing­e­fä­ran i mind­re bi­tar.

2. Skölj spe­na­ten i kallt vat­ten.

3. Cent­ri­fu­ge­ra el­ler mixa al­la in­gre­di­en­ser till en juice.

Fett: 4 pro­cent. Kol­hyd­ra­ter: 81 pro­cent. Pro­te­in: 16 pro­cent.

77kcal/ port

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.