Magnus bäs­ta tips

Viktklubb - - Söndag -

4 Se på din kropp som en bil. Du kan in­te tan­ka die­sel i en van­lig bil. En stor bil drar dess­utom mer ben­sin och en li­ten bil, mind­re ben­sin. Sam­ma sak gäl­ler den mat du äter.

4 Slu­ta “un­na dig”, många ”un­nar sig” sa­ker he­la ti­den. Jag har un­nat mig i tio år, det är där­för jag är där jag är nu.

4 Många för­står in­te var­för de in­te går ner till­räck­ligt myc­ket el­ler snabbt i vikt. Men de in­ser in­te att man mås­te käm­pa för det.

4 Slu­ta jäm­fö­ra dig med and­ra och tro att du ska kun­na le­va på sam­ma sätt. Du mås­te ut­gå ifrån dig själv.

4 An­vänd Vikt­klubbs logg­bok, den har hjälpt mig se ex­akt hur många ka­lo­ri­er jag har ätit och gjort av med. Jag har ock­så syn­kat Run­kee­per med Vikt­klubbs app.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.