Tidslinje

Vilda västern - - REVOLUTIONEN I TEXAS -

2 OK­TO­BER 1835

Slaget vid Gon­za­les var ba­ra en skär­myts­ling, men det var den förs­ta strids­hand­ling­en un­der re­vo­lu­tion en och vanns av Tex­as trup­per.

23 OK­TO­BER 1835

Ef­ter fle­ra må­na­ders ma­nö­vre­ran­de för­kas­tas 1824 års för­fatt­ning. Si­e­te Ley­es (de sju la­gar­na) in­förs i de­cem­ber och ger mer bräns­le åt upp­ro­ret i Tex­as.

6 MARS 1836

Trup­per­na från Tex­as hål­ler ut i 13 dygn mot en över­läg­sen nu­me­rär, men be­seg­ras och slak­tas i slaget vid Ala­mo.

27 MARS 1836

På San­ta An­nas or­der mas­sa­kre­ras hund­ra­tals fång­ar från Tex­as vid Go­li­ad ef­ter att de har ka­pi­tu­le­rat i slaget vid Co­le­to Cre­ek.

21 APRIL 1836

Styr­kor­na från Tex­as be­seg­rar mex­i­kans­ka ar­mén i slaget vid Ja­cin­to, som mar­ke­rar slu­tet på den väp­na­de kon­flik­ten un­der re­vo­lu­tio­nen i Tex­as. San­ta An­na tas till­fånga.

14 MAJ 1836

Ve­la­sco-för­dra­gen un­der­teck­nas av den till­fång­a­tag­ne San­ta An­na och fi­ent­lig­he­ter­na av­slu­tas, men den mex­i­kans­ka re­ge­ring­en ra­ti­fi­ce­rar in­te för­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.