Le­gen­den om Da­vy Croc­kett

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

Stig­fin­na­ren Da­vid ”Da­vy” Croc­kett led­de en tolv man stark trupp av be­rid­na fri­vil­li­ga från Ten­nes­see. Det var ny­byg­ga­re som ha­de till upp­gift att för­sva­ra ett lågt av­snitt av be­fäst­nings­mu­ren nä­ra kyr­kan. Det är omdis­ku­te­rat om Croc­kett dö­da­des i kyr­kan el­ler till­fång­a­togs och av­rät­ta­des ome­del­bart ef­teråt på San­ta An­nas or­der. Croc­kett blev hur som helst en folk­hjäl­te i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.