För­stärk­ning­ar ström­mar till

Vilda västern - - SLAGET VID ALAMO -

Trots att de fy­ra an­fal­len miss­lyc­kats sät­ter San­ta An­na nu in re­serv­trup­per för att slut­gil­tigt bry­ta ige­nom den nor­ra mu­ren. Ge­ne­ral Ju­an Ama­dor klätt­rar över mu­ren med någ­ra män och en av dem öpp­nar en port i den nor­ra mu­ren. Mex­i­ka­ner­na ström­mar in i Ala­mo och tving­ar Tex­as­bor­na att över­ge mu­rar­na och re­ti­re­ra till kyr­kan och ba­rac­ker­na, där slut­stri­den kom­mer att stå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.