Fort La­ra­mie

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Fort La­ra­mie var ett av de förs­ta rik­ti­ga for­ten vid Ore­gon­le­den, så det var en myc­ket vik­tig an­halt vid förs­ta de­len av den­na led. Det bygg­des år 1834 och ha­de som upp­gift att skyd­da och till­han­da­hål­la pro­vi­ant åt re­se­nä­rer på väg till Ore­gon Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.