Ur­be­folk­ning­ens lä­ger

Vilda västern - - FÄRDEN LÄNGS OREGONLEDEN -

Ore­gon­le­den gick ge­nom två stör­re stam­mars om­rå­de: chey­en­ne och paw­nee. Re­se­nä­rer­na var räd­da för över­fall, men så­da­na in­träf­fa­de säl­lan. De fles­ta kon­tak­ter­na med lo­ka­la stam­mar var fred­li­ga och des­sa er­bjöd of­ta hjälp och han­dels­ut­byte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.