Re­vo­lu­tio­nen i Tex­as bör­jar

Vilda västern - - MEXIKANSK-AMERIKANSKA KRIGET -

21 ok­to­ber

Som re­ak­tion på ökad cent­ra­li­se­ring av mak­ten och mi­li­tär ag­gres­sion från Mex­i­kos re­ge­ring gör många Tex­as­bor upp­ror för att vin­na själv­stän­dig­het för del­sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.