Thorn­ton-af­fä­ren

Vilda västern - - MEXIKANSK-AMERIKANSKA KRIGET -

25 april

När ge­ne­ral Zacha­ry Tay­lor slår lä­ger norr om Rio Gran­de at­tac­ke­rar och till­fång­a­tar en över­läg­sen mex­i­kansk styr­ka en li­ten kon­ti­gent av dra­go­ner un­der kap­ten Seth Thorn­tons be­fäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.