AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - SITTING BULL -

Slaget vid Litt­le Big­horn

Lo­ka­la stam­mar som led­des av Sit­ting Bull och Crazy Hor­se väg­rar lå­ta USA tvinga dem att bo i re­ser­vat. De be­seg­rar övers­te­löjt­nant Ge­or­ge Cus­ter och en stor del av det sjun­de ka­val­le­ri­et un­der slaget vid Litt­le Big­horn. Det är de­ras störs­ta se­ger och ar­méns värs­ta ne­der­lag un­der de långa och blo­di­ga kri­gen på prä­ri­en.

Ju­ni 1876

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.