Cus­ters sista strid

Vilda västern - - SLAGET VID LITTLE BIGHORN -

Övers­te­löjt­nant Ge­or­ge Armstrong Cus­ter är en ståt­lig men de­spe­rat fi­gur som står i cent­rum för den­na dra­ma­tis­ka mål­ning av konst­nä­ren Ot­to Bec­ker som fö­re­stäl­ler Cus­ters sista strid. Cus­ter sving­ar sin sa­bel och trot­sar fi­en­den in i det sista. Bil­den är hi­sto­riskt fel­ak­tig på fle­ra sätt, men den är kanske den mest kän­da tolk­ning­en av den­na hän­del­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.