AV­GÖ­RAN­DE ÖGON­BLICK

Vilda västern - - BUTCH CASSIDY -

Till­ba­ka till fäng­el­set

Ett in­slag i al­la histo­ri­er om Cas­si­dy är hans är­lig­het, vil­ket är iro­niskt med tan­ke på hans yr­ke. Det sägs att nat­ten in­nan han skul­le sät­tas i fäng­el­se bad han om att få en natt som fri man, och lo­va­de att åter­vän­da näs­ta dag. Myn­dig­he­ter­na god­kän­de det, Cas­si­dy stack iväg, och näs­ta dag åter­vän­de han myc­ket rik­tigt.

1894

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.