Skri­et från Do­lo­res

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Do­lo­res Hi­dal­go, Mex­i­ko

Den lilla sta­den Do­lo­res Hi­dal­go skrevs in i Mex­i­kos histo­ria när en ka­tolsk präst ring­de i kyrk­kloc­kor­na ti­digt en mor­gon. Han sam­la­de fol­ket och star­ta­de ett upp­rop som kom att kal­las Skri­et från Do­lo­res. De skul­le gö­ra upp­ror mot Spa­ni­en som ha­de mak­ten i lan­det.

Up­p­ro­ret lyc­ka­des in­te, men det star­ta­de ett krig som slu­ta­de med att Mex­i­ko blev själv­stän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.