En ex­pe­di­tion väs­terut

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Saint Lou­is, Mis­sou­ri

Kap­ten Me­riwet­her Lewis och hans vän Wil­li­am Clark ha­de fått i upp­drag att hit­ta en trygg väg tvärs över Ame­ri­ka. Pla­nen var att USA skul­le gö­ra västern till sin.

Män­nen i ex­pe­di­tio­nen tog sig fram med båt på flo­der­na Mis­sou­ri och Co­lum­bia, än­da fram till Klip­pi­ga ber­gen. De möt­te minst 24 oli­ka in­di­an­stam­mar. Tack va­re dem fick män­nen mat un­der vin­tern på sin sto­ra re­sa.

Re­san tog två år, fy­ra må­na­der och tio da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.