In­di­a­ner ja­gas bort

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Mis­sis­sip­pi

Den förs­ta stam­men som tving­a­des flyt­ta var choctawer­na. De gick med på att läm­na sin mark i Mis­sou­ri och i stäl­let flyt­ta till Okla­ho­ma.

Choctawer­na sam­la­des i no­vem­ber 1831 för att flyt­ta. Det var myc­ket be­svär­ligt för choctawer­na och de fick ing­en hjälp. De fick gå till fots ef­tersom över­sväm­ning­ar­na gjor­de att de in­te kun­de åka häst och vagn.

De fick ba­ra varsin nä­ve kokt majs, en kål­rot och två kop­par varmt vat­ten per dag. Då­li­ga väg­vi­sa­re gjor­de dess­utom att det var lätt att gå vil­se.

Av de 17 000 choctawer som läm­na­de Mis­sis­sip­pi dog när­ma­re 6 000 på den led som en stam­höv­ning kal­la­de ”tå­rar­nas väg”. Än­då tving­a­des fler in­di­a­ner att flyt­ta på sam­ma grym­ma sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.