Che­ro­keser­na tving­as ut ur Tex­as

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Ty­ler, Tex­as

För att slip­pa flyt­tas med tvång res­te många che­ro­keser till det ny­bil­da­de Tex­as. I bör­jan väl­kom­na­des de, men det för­änd­ra­des. De som be­stäm­de i Tex­as kräv­de att che­ro­keser­na skul­le flyt­ta från Tex­as.

Ef­ter ba­ra tre da­gars för­hand­ling­ar tå­ga­de Tex­as­sol­da­ter mot che­ro­keser­na. Che­ro­keser­na tving­a­des att flyt­ta till re­ser­va­tet fast de in­te vil­le.

15–16 ju­li 1839 29 december 1845 25 april–december 1846 Mex­i­ko för­kla­rar krig mot USA Mex­i­co Ci­ty Vin­tern 1846–47

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.