Guld­rushen i Ka­li­for­ni­en

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Sut­ter’s Mill, Ka­li­for­ni­en

En ti­dig mor­gon såg Ja­mes Mars­hall nå­got som glim­ma­de. Han ha­de hit­tat guld. Ny­he­ten spred sig snabbt. På sju år kom 300 000 guld­grä­va­re till Ka­li­for­ni­en.

Ka­li­for­ni­ens be­folk­ning öka­de snabbt, men gul­det var svårt att hit­ta. De som kla­ra­de sig bäst var köp­män­nen som sål­de va­ror till guld­le­tar­na. Sämst kla­ra­de sig in­di­a­ner­na som drevs bort. Cir­ka 100 000 dog av våld el­ler svält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.