Da­ko­ta-kri­get

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Da­ko­ta

År 1862 ha­de da­ko­ta­s­tam­mar­na vid flo­den Min­ne­so­ta trött­nat på att ny­byg­ga­re tog de­ras mark. Stam­höv­ding­ar­na be­stäm­de sig för att för­sö­ka dri­va bort al­la vi­ta ny­byg­ga­re från re­ser­va­tet.

I fle­ra må­na­der stred de mot USA:s ar­mé ut­an fram­gång. De da­ko­tain­di­a­ner som kla­ra­de sig ut­vi­sa­des och tving­a­des väs­terut. USA vi­sa­de ing­en hän­syn mot de upp­ro­ris­ka urin­vå­nar­na.

3 april 1860 17 au­gusti–26 december 1862 21 au­gusti 1863

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.