Pon­ny­ex­pres­sen

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - St Jo­seph, Mis­sou­ri

Pon­ny­ex­pres­sen fanns ba­ra i 19 må­na­der. Den för­band öst­kus­ten och väst­kus­ten på helt nytt sätt. Brev bars av snab­ba ryt­ta­re. De byt­te häst vid var­je stopp, tills de nåd­de Ka­li­for­ni­en.

Det tog un­ge­fär tio da­gar att skic­ka ett med­de­lan­de från öst till väst med häst. När te­le­gra­fin kom gick det på ett ögon­blick, och ryt­tar­na be­höv­des in­te läng­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.