Den förs­ta du­el­len

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Spring­fi­eld, Mis­sou­ri

Vilda västern var ett lag­löst land. Bråk om spelskul­der, en stu­len kloc­ka och en kvin­na fick Da­vis Tutt och Wild Bill att stäl­la sig öga mot öga på torget en varm som­mar­mor­gon. Det är den förs­ta re­vol­ver­du­el­len i Vilda västern vi kän­ner till.

De bå­da män­nen drog och av­los­sa­de si­na va­pen sam­ti­digt för att av­gö­ra vem som ha­de rätt. Tutt mis­sa­de och Wild Bill träf­fa­de. Wild Bill greps, men fri­gavs för att ju­ryn tyck­te att han ha­de hand­lat i själv­för­svar.

21 ju­li 1865 18 december 1865 10 maj 1869

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.