Järn­vä­gen kom­mer

Vilda Vastern Junior - - En Tidslinje Över Vilda Västern - Pro­mon­to­ry Sum­mit, Utah-ter­ri­to­ri­et

En sym­bo­lisk guld­spik slogs ner i mar­ken i Utah för att in­vi­ga den förs­ta järn­vä­gen över USA. Re­san ge­nom lan­det blev snab­ba­re och säk­ra­re. Det gjor­de att fler flyt­ta­de väs­terut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.