En pälsjä­ga­res liv

Vilda Vastern Junior - - Pälsjägare I Klippiga Bergen -

Hugh Glass het­te en pälsjä­ga­re som vär­va­des år 1823 av ge­ne­ral Ashley. Un­der sin förs­ta ex­pe­di­tion blev han at­tac­ke­rad av en grizzly­björn och så il­la ska­dad att hans kam­ra­ter trod­de att han skul­le dö. En­sam och över­gi­ven slä­pa­de sig Glass 32 mil ge­nom vild­mar­ken ut­an va­pen el­ler mat. Det tog sex vec­kor.

Histo­ri­en gjor­de snabbt Glass till en le­van­de le­gend och det har gjorts fle­ra fil­mer om hans öde.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.