So­da Springs

Vilda Vastern Junior - - Den Farliga Färden Västerut -

En po­pu­lär knut­punkt för in­di­a­ner och päls­hand­la­re re­dan in­nan Ore­gon­le­den fanns. Vatt­net i So­da Springs var na­tur­ligt kol­sy­rat på grund av vul­ka­nisk ak­ti­vi­tet. Vatt­net var om­tyckt av me­di­cins­ka skäl – man bå­de drack vatt­net och ba­da­de i det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.