Ore­gon Ci­ty

Vilda Vastern Junior - - Den Farliga Färden Västerut -

Ore­gon Ci­ty grun­da­des år 1842. Det var en po­pu­lär han­dels­plats för ny­byg­ga­re och lo­ka­la in­di­an­stam­mar. Sta­den väx­te snabbt när ny­byg­ga­re slog sig ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.