HUR HAN FICK SITT NAMN

Vilda Vastern Junior - - Geronimo -

Nam­net Ge­ro­ni­mo fick han sent. Han skic­ka­des ut av sin höv­ding för att ut­krä­va hämnd

på någ­ra mex­i­ka­ner. När mex­i­ka­ner­na an­fölls ro­pa­de de på hjälp från sankt Hi­e­ro­nymus (Je­ro­ni­mo på spans­ka).

Cir­ka 1859

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.