Mör­da­rens straff

Vilda Vastern Junior - - Wild Bill Hickok -

Jack McCall var helt okänd in­nan han dö­da­de Wild Bill då han säk­ra­de sig en plats i Vilda väs­terns histo­ria.

McCall sa att han ha­de dö­dat Wild Bill i för­svar, för att häm­nas sin brors död. Det finns inga säk­ra upp­gif­ter om att Wild Bill ska ha dö­dat McCalls bror, men det kan va­ra så. Sant el­ler osant, man trod­de på ho­nom och McCall fri­a­des.

Men ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re ställ­des McCall in­för rät­ta igen. Nu döm­des han som skyl­dig.

Ing­en skul­le ha känt till McCall om han in­te ha­de skju­tit Wild Bill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.