Sioux­er­nas le­da­re Red Cloud

Vilda Vastern Junior - - Det Stora Kriget Mot Siouxerna -

Höv­ding­en Red Cloud var re­spek­te­rad av sitt folk – och av si­na fiender. Han föd­des i Nebras­ka år 1822 och upp­fost­ra­des av sin mor­bror, höv­ding­en Smo­ke. Red Cloud blev en be­römd kri­ga­re un­der stri­der­na mot and­ra stam­mar som var de­ras mot­stån­da­re.

År 1865 bygg­de USA:s ar­mé en rad fort längs en led som gick rakt ige­nom sioux­er­nas mark. Red Cloud var rädd för ho­tet från de vi­ta och in­di­a­ner­na an­föll fle­ra oli­ka fort.

I Red Cloud-kri­get fick ur­fol­ket si­na störs­ta fram­gång­ar mot USA:s ar­mé.

Red Cloud dog år 1909 i re­ser­va­tet Pi­ne Ridge.

Red Cloud re­spek­te­ra­des av sitt folk och av si­na fiender.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.