EN UNG SPE­JA­RE

Vilda Vastern Junior - - Buffalo Bill -

Buf­fa­lo Bill sa att hans kar­riär bör­ja­de när han blev spe­ja­re för ar­mén vid el­va års ål­der. ”Från och med då var jag en hjäl­te”, skröt han i sin

själv­bi­o­gra­fi.

Maj 1857– ju­li 1858

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.