DET STO­RA TÅGRÅ­NET

Vilda Vastern Junior - - Butch Cassidy -

Det är in­te sä­kert att Butch var med och rå­na­de tå­get 1899. När han fri­a­des 1896 ha­de han lo­vat att ald­rig be­gå fler brott i Wyo­ming, och Cas­si­dy var känd för att hål­la sitt ord.

2 ju­ni 1899

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.