HOW­DY!

Vilda Vastern Junior - - Hur Man Rånar Ett Tåg -

Du har sä­kert hört många histo­ri­er om cow­boy­er och in­di­a­ner i Vilda västern. Men vet du vad som är sant och

vad som är på­hit­tat?

Hur var li­vet i verk­lig­he­ten för ny­byg­ga­re och ur­folk? Var det så våld­samt och far­ligt som

det ver­kar?

Möt re­vol­ver­män­nen som du­el­le­ra­de, läs om de

ökän­da ban­di­ter­na, lär kän­na in­di­a­ner­na och gå i

guld­grä­var­nas fot­spår.

RID UT I VILDA VÄSTERN!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.