Drick vac­kert ........................................ 60

Vintersmoothies - - Innehåll - Av MA­LIN WIKEGÅRD

Du kan hit­ta många nya mug­gar och kop­par med snygg de­sign i bu­ti­ker­na så här års. Nå­got vac­kert att häl­la upp i och kanske

ett sug­rör gör den var­ma smoot­hi­en än­nu li­te mer njut­bar.

Im­por­te­rad pors­lin och ke­ra­mik från värl­dens al­la hörn. MUG­GAR, SKÅLAR, TALLRIKAR, ASSIETTER och myc­ket mer, 149–600 kr. www.pot­te­ryjo.com

Guld­fär­gat SUG­RÖR, Bar, i rost­fritt stål, 4-pack, 79 kr, La­ger­haus. Ris­ta, MUGG i pors­lin och ut­an hand­tag. Finns i fler fär­ger. 39 kr, La­ger­haus. Fär­gat DRICKSGLAS, 49 kr, Åh­léns. KOPP i ter­ra­kot­ta och med guld­kant 129 kr, In­dis­ka.

MUGG, Mim­mi, ran­dig rym­lig mugg i sten­gods, tål ma­skin­disk och finns i fler fär­ger. 29 kr, Åh­léns.

MUMINMUGG, Snö­häs­ten, från Ara­bia, 249 kr, www.royal­de­sign.se.

BRIC­KA, Tom, mönst­rad bric­ka i la­mi­ne­rad papp, 20x28 cm, 99 kr, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.