Bra att ha hem­ma ................................... 6

Vintersmoothies - - Innehåll - Foto: ISTOCKPHOTO.COM, THINKSTOCK

Tänk på att an­vän­da eko­lo­gis­ka och råa in­gre­di­en­ser

så långt det är möj­ligt, på så sätt har du kvar al­la nyt­tig­he­ter som fanns där från bör­jan. Här föl­jer li­te

väg­led­ning om vad som är bra att ha hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.