Jord­gub­bar, ba­nan och pas­sions­frukt med näs­sel­te

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Brän­näss­la är en av vå­ra bäs­ta svens­ka me­di­ci­nal­väx­ter och har an­vänts i hund­ra­tals år. Den är starkt de­tox­e­ran­de. Lä­ke­kraf­ten finns i ro­ten, stjäl­ken, bla­den och blom­mor­na.

Brän­näss­la kan mins­ka mot­tag­lig­he­ten för för­kyl­ning­ar samt bo­ta ek­sem och hu­vud­värk. Kän­ner du dig trött och ut­mat­tad kan det gö­ra gott med en kur av den järn­ri­ka, färs­ka näss­lan. Ploc­ka näss­lor på vå­ren, då näss­lor­na är spä­da, och ko­ka te el­ler gör en nä­ran­de näs­sel­sop­pa på dem. Skör­dar du näss­lor re­gel­bun­det un­der som­ma­ren kan du tor­ka dem och gö­ra eget näs­sel­pul­ver el­ler näs­sel­te till den mör­ka års­ti­den.

3 ½ dl näs­sel­te

1 is­bit

½ ci­tron

1 gra­pe­frukt 2 pas­sions­fruk­ter

150 g ti­na­de jord­gub­bar 1 ba­nan

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa ci­tro­nen och gra­pe­fruk­ten.

3. Skär pas­sions­fruk­ter­na mitt itu och gröp ur frukt­köt­tet.

4. Mixa is­bit­ste­et och al­la in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie. 5. Häll upp i vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta näs­sel­te­et.

6. Drick smoot­hi­en varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.