Varm ana­nas, man­go och gurk­me­ja

Vintersmoothies - - Varma -

2 GLAS

Gurk­me­ja­pul­ver går att blan­da i vad som helst, och det spe­lar ing­en roll om det upp­het­tas. Själv mix­ar jag gär­na någ­ra bi­tar rå gurk­me­ja­rot i min smoot­hie el­ler juice.

Forsk­ning har vi­sat att gurk­me­ja blan­dad med li­te pi­pe­rin (äm­net som ger svart­pep­par dess het­ta) gör att krop­pen lät­ta­re till­go­do­gör sig cur­cu­min, det starkt an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka fär­gäm­net i gurk­me­ja. En mat­sked om da­gen är re­kom­men­de­rad dos och har en stark, na­tur­ligt lä­kan­de ef­fekt.

4 dl val­fritt de­tox­e­ran­de bland­te (finns många att väl­ja bland)

1 is­bit

1 li­me

100 g man­go, färsk el­ler ti­nad

100 g ana­nas, färsk el­ler ti­nad

1 tsk ri­ven gurk­me­ja (el­ler 1 tsk pul­ver)

1 ny­pa ny­mald svart­pep­par

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning på pa­ke­tet. 1 ½ dl av det he­ta te­et hälls i en mugg och kyls med en is­bit till cir­ka 50 gra­der.

2. Pres­sa li­men.

3. Ska­la och skär färsk man­go i bi­tar.

4. Ska­la färsk ana­nas, skär bort den hår­da mitt­de­len och de­la i mind­re bi­tar.

5. Mixa is­bit­ste­et med al­la and­ra in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie.

6. Häll upp i vär­metå­ligt glas och blan­da i res­ten av det he­ta ka­mo­mill­te­et.

7. Drick smoot­hi­en varm.

Tips! Om du tvät­tar och skrub­bar gurk­me­jaska­let no­ga be­hö­ver den in­te ska­las. Und­vik att ta i färsk gurk­me­ja, den fär­gar av sig re­jält bå­de på hän­der­na och i kö­ket och är väl­digt svår att få bort. An­vänd hands­kar el­ler håll den med en li­ten plast­på­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.