Mo­rot, äpp­le och jord­gub­be

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Mo­röt­ter in­ne­hål­ler be­ta­ka­ro­ten, ett för­sta­di­um till A-vi­ta­min. A-vi­ta­min och ka­ro­ten fö­re­byg­ger grå starr, ål­ders­för­änd­ring­ar på nät­hin­nan och är bra för mör­ker­se­en­det. Brist på A-vi­ta­min kan or­sa­ka natt­blind­het. Mo­röt­ter är även bra för hu­den.

Mo­röt­ter för­va­ras bäst ut­an sin blast i en plast­på­se i kyl­skåpet. Blas­ten skärs bort ef­tersom den an­nars stjäl nä­ring och får mo­ro­ten att mjuk­na.

3 msk go­ji­bär

2 dl färsk­pres­sad äp­pe­ljuice ½ ci­tron

2 dl färsk­pres­sad mo­rot­sjuice 100 frysta jord­gub­bar

1 fryst ba­nan

1 msk ho­nung

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt­lägg go­ji­bä­ren i äp­pe­ljuice i 10 mi­nu­ter.

2. Pres­sa ci­tro­nen.

3. Mixa allt till en smas­kig, mör­ko­ran­ge smoot­hie.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.