Het jord­gubb-, pä­ron- och hi­bis­kuss­moot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Chi­li kan kän­nas be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. Det be­ror på att capsa­i­cin, äm­net som gör chilin stark, ökar pro­duk­tio­nen av en­dor­fi­ner i krop­pen. En­dor­fi­ner har en smärt­stil­lan­de ef­fekt och ger käns­lor av väl­be­fin­nan­de och av­kopp­ling – in­te kons­tigt att man kän­ner het läng­tan ef­ter chi­li ibland.

3 ½ dl hi­bis­kus­te

2–3 dad­lar, gär­na med­jool 1 mo­get pä­ron

150 g frysta jord­gub­bar ½–1 krm cay­en­ne­pep­par

GÖR SÅ HÄR:

1. Brygg te­et en­ligt an­vis­ning­ar på pa­ke­tet och låt kall­na. (Kallt te hål­ler i någ­ra da­gar i ky­len.)

2. Kär­na ur dad­lar­na.

3. Ska­la, kär­na ur och skär pä­ro­net i mind­re bi­tar. Är pä­ro­net eko­lo­giskt kan du läm­na kvar det nä­rings­ri­ka ska­let.

4. Mixa allt till en kryd­dig, fruk­tig smoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.