Mo­rot, apel­sin och cay­en­ne­pep­par

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Cay­en­ne­pep­par är en sorts chi­li som vi­sat sig ha fle­ra bra egen­ska­per: den hö­jer äm­nes­om­sätt­ning­en, är slem­lö­san­de och all­mänt bra för mat­smält­ning­en; den re­nar krop­pen från tox­i­ner, är bak­te­ri­e­dö­dan­de och smärt­stil­lan­de; den sän­ker blod­tryc­ket, är bra mot hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och can­cer; den är blod­för­tun­nan­de och bra mot kärl­kramp (pre­cis som vit­lök vid­gar den bland an­nat kär­len). Cay­en­ne­pep­par kan till och med strös i sår för att stop­pa blöd­ning.

2 msk go­ji­bär

3 dl färsk­pres­sad mo­rot­sjuice 3 apel­si­ner

½ li­me

1 fryst ba­nan

1 ny­pa cay­en­ne­pep­par Söt­nings­me­del ef­ter smak

1 dl is (even­tu­ellt)

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt­lägg go­ji­bär i mo­rot­sjuice i 5–10 mi­nu­ter.

2. Pres­sa apel­sin och li­me. Mixa samt­li­ga in­gre­di­en­ser till en slät smoot­hie och sma­ka av med cay­en­ne­pep­par.

3. Mixa i is för en fros­tig smoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.