Man­go-, mo­rot-, go­ji- och ny­pons­moot­hie

Vintersmoothies - - Kopp -

2 GLAS

Man­go är In­di­ens och Pa­ki­stans na­tional­frukt. Den är rik på fle­ra grup­per av an­tiox­i­dan­ter, till ex­em­pel be­ta­ka­ro­ten, C-vi­ta­min och ka­li­um. Be­ta­ka­ro­te­net om­vand­las till A-vi­ta­min i krop­pen, vil­ket är bra för sy­nen, ske­let­tet, hu­den, slem­hin­nor­na och im­mun­för­sva­ret. C-vi­ta­min stär­ker blod­kärl, hud, tän­der och ske­lett.

Liksom cashewnöt­ter in­ne­hål­ler man­go äm­net urushi­ol, och där­för bör al­ler­gi­ker va­ra li­te för­sik­ti­ga, åt­minsto­ne med att han­te­ra ska­let. När det är sä­song kan du fry­sa in man­go i por­tions­för­pack­ning­ar. Det är myc­ket bil­li­ga­re och go­da­re att äta fryst frukt än att äta frukt som ploc­kats omo­gen, för­va­rats länge och be­spru­tats med oli­ka me­del för att hål­la sig fräsch i må­na­der. Färsk, nyskör­dad frukt är all­tid bäst, men nyskör­dad frukt som frysts in di­rekt är ock­så bra. Dof­ta och kläm för­sik­tigt på man­gon för att se om den är mo­gen.

2 msk go­ji­bär

3 dl färsk­pres­sad mo­rot­sjuice 2 li­me

1 apel­sin

2 tsk hel­ny­pon­pul­ver

150 g fryst man­go

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt­lägg go­ji­bä­ren cir­ka 10 mi­nu­ter i mo­rot­sjuice.

2. Pres­sa li­me och apel­sin, se till att inga kär­nor kom­mer med – de ger besk smak.

3. Mixa allt till en C-vi­tamin­kick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.