Va­nilj-, bär- och chi­as­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Klas­siskt nor­dis­ka bär är bland an­nat blå­bär, vin­bär, ling­on, hav­torn, krus­bär, hal­lon, smult­ron, björn­bär och hjort­ron. De väx­er vilt el­ler od­las. Skill­na­den mel­lan vil­da och od­la­de bär är att vil­da bär in­ne­hål­ler be­tyd­ligt mer vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler och an­tiox­i­dan­ter, sma­kar myc­ket mer och ger myc­ket mer färg. De od­la­de ame­ri­kans­ka blå­bä­ren, ex­em­pel­vis, är helt an­norlun­da än de blå­bär som väx­er i vå­ra sko­gar.

2–3 dad­lar, gär­na med­jool

3 dl va­niljyog­hurt

2 msk ko­kos­mjölk

1 msk ko­kos­ol­ja

1 dl färsk­pres­sad äp­pe­ljuice 2 msk chi­a­frön

50 g frysta jord­gub­bar

50 g frysta hal­lon

50 g frysta körs­bär

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Mixa allt för­u­tom de frysta in­gre­di­en­ser­na till en slät smoot­hie.

3. Till­sätt det frysta och kör en stund till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.