Jord­gubbs-, man­de­loch cho­kladsmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Den här smoot­hi­en är full­prop­pad med pro­te­in, är ve­gansk och glu­ten­fri och sma­kar som jord­gubb­s­cho­klad­mil­ks­ha­ke. Mums!

125 gram jord­gub­bar ger he­la det re­kom­men­de­ra­de dags­be­ho­vet av C-vi­ta­min och en tred­je­del av B-vi­ta­mi­net fo­lat, el­ler folsy­ra. Gub­bar­na in­ne­hål­ler dess­utom en hel del fib­rer och mi­ne­ra­ler, som ka­li­um, järn och zink, och är ri­ka på an­tiox­i­dan­ter.

3 dl osö­tad man­del­mjölk Gar­ne­ring:

1 msk raw ka­ka­o­pul­ver 1 tsk hac­ka­de mand­lar 2 msk man­delsmör 1 tsk ka­ka­o­nibs

1 msk chi­a­frön

1 msk hampafrön

1 tsk va­nil­jextrakt

1 msk ve­ganskt pro­te­in­pul­ver (kan ute­slu­tas)

1 msk ho­nung (kan ute­slu­tas)

1 fryst ba­nan

100 g frysta jord­gub­bar

GÖR SÅ HÄR:

Häll samt­li­ga in­gre­di­en­ser i mix­ern i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan och mixa till en krä­mig smoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.