Grön ana­nass­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Det är fak­tiskt gott med grönkål i smoot­hi­es – det märks knappt att den finns där – så tes­ta gär­na in­nan du ra­tar det här re­cep­tet.

Grönkål kal­las för Qu­een of Gre­ens, ef­tersom den har högst vi­ta­min­halt av al­la kål i kål­fa­mil­jen (broc­co­li, blom­kål, vit­kål, röd­kål och brys­sel­kål). Grönkål är rik på C-, A-, K- och B6-vi­ta­min samt in­ne­hål­ler även kal­ci­um, järn, kop­par, mangan, fos­for, ka­li­um och fle­ra and­ra mi­ne­ra­ler. Som al­la kål­väx­ter gyn­nar grönkål go­da tarm­bak­te­ri­er, re­nar blo­det och av­gif­tar krop­pen. Grönkål rap­por­te­ras ock­så in­ne­hål­la äm­nen som mot­ver­kar can­cer; den och and­ra kål­väx­ter har vi­sat sig be­grän­sa cell­till­väx­ten vid can­cer i bukspott­kör­teln och mins­ka ris­ken för can­cer i lung­or, gall­blå­sa, urin­blå­sa, prosta­ta, ägg­stoc­kar och änd­tarm.

3 kärn­fria apel­si­ner

50 g grönkål

3 ½ dl osö­tad man­del­mjölk 150 g fryst ana­nas

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la apel­si­nen och skär i mind­re bi­tar.

2. Skär grönkåls­bla­den i mind­re bi­tar, ta in­te med stjäl­ken. 3. Mixa allt ut­om ana­nas en kort sväng.

4. Häll i ana­nas och mixa till en kall, grön smoot­hie.

Det fi­na med grönkål är att den finns från ok­to­ber till mars, då det in­te går att kö­pa så många and­ra grön­sa­ker som väx­er lo­kalt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.