Grön mintcho­klad

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Råa ka­ka­o­nibs är kros­sa­de ka­ka­o­bö­nor som rostats i upp till 40 gra­der. Så gott som al­la nä­rings­äm­nen finns där­med be­va­ra­de och ing­et soc­ker är till­satt. Ka­kao in­ne­hål­ler över tre­hund­ra nä­rings­ri­ka äm­nen, bland an­nat höga hal­ter av an­tiox­i­dan­ter, mag­ne­sium, järn, krom och C-vi­ta­min. Dess­utom in­ne­hål­ler ka­kao en­dor­fi­ner som ger lust­käns­lor och hjäl­per till att lind­ra de­pres­sion.

Det finns stu­di­er som vi­sar att ka­kao ökar hal­ten kvä­ve­ox­id i blod­kär­len, vil­ket gör att de vid­gas och blod­tryc­ket sjun­ker, vil­ket i sin tur mins­kar ris­ken för hjärn­blöd­ning och hjär­tin­farkt.

3 dl osö­tad man­del­mjölk

1 avo­ka­do

1 ½ dl gre­kisk yog­hurt

1 msk aga­ve­si­rap el­ler ho­nung

2 msk ve­ganskt pro­te­in­pul­ver

1 tsk va­nil­jextrakt (el­ler ½ tsk va­nilj­pul­ver) Någ­ra drop­par peppar­mint­ol­ja

30 g hac­kad grönkål el­ler spe­nat

1 msk raw ka­kao

1 msk raw ka­ka­o­nibs

1 msk hac­kad mörk cho­klad

GÖR SÅ HÄR:

1. Lägg al­la in­gre­di­en­ser, ut­om cho­kla­den, i mix­ern i sam­ma ord­ning som i in­gre­di­ens­lis­tan.

2. Mixa till en krä­mig smoot­hie.

3. Lägg i cho­kla­den och mixa i 10–15 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.