Val­nöts­moot­hie med tran­bär

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Val­nöt­ter in­ne­hål­ler myc­ket an­tiox­i­dan­ter och en hög halt Ome­ga-3 i form av ALA. Den fett­sy­ran byggs bland an­nat in i hjär­nan och kan dess­utom om­vand­las till Ome­ga-3-fett­sy­ran DHA, som an­nars finns i fisk. Val­nö­ten är där­för bra för hjär­nan, och re­dan an­ti­kens gre­ker re­kom­men­de­ra­de val­nöt­ter till per­so­ner med då­ligt min­ne och kon­cent­ra­tions­svå­rig­he­ter. Kanske var det in­te ba­ra för att den ser ut som en hjär­na?

Med sin höga pro­te­in­halt på 14 pro­cent är de bra al­ter­na­tiv till ve­ge­ta­ri­a­ner. Val­nöt­ter är ener­gi­ri­ka, de in­ne­hål­ler 62 pro­cent fett och är ri­ka på B-vi­ta­min, E-vi­ta­min, järn, kal­ci­um, fos­for, mag­ne­sium och zink.

50 g val­nöt­ter, blöt­lag­da i minst 4 tim­mar 2–3 dad­lar, gär­na med­jool (even­tu­ellt)

1 apel­sin

1–2 msk lönn­si­rap (el­ler 1–2 dad­lar, med­jool) 3 dl vat­ten

½ tsk mald ka­nel

1 msk ma­ca­pul­ver

1 msk lin­frön

1 krm mald kar­de­mum­ma

100 g frysta tran­bär

1 fryst ba­nan

GÖR SÅ HÄR:

1. Skölj val­nöt­ter­na.

2. Kär­na ur dad­lar­na

3. Pres­sa apel­si­nen.

4. Mixa allt för­u­tom de frysta in­gre­di­en­ser­na till en nöt­mjölk. 5. Till­sätt det frysta och mixa till en slät smoot­hie.

Foto:THINKSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.