Blå­bärs-, va­nilj- och su­per­foodsmoot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Blå­bär in­ne­hål­ler kraft­ful­la an­tiox­i­dan­ter och kal­las ibland för su­per­bär. De är bra för hu­den, sy­nen, mör­ker­se­en­det och mot­ver­kar grön starr. Blå­bär sägs även va­ra bra för blod­cir­ku­la­tio­nen i be­nen och mot­ver­ka åder­bråck, in­flam­ma­tio­ner, blod­prop­par, högt blod­tryck och det on­da LDL-ko­les­te­ro­let. Bä­ren an­ses ock­så nyt­ti­ga vid di­a­be­tes, ef­tersom de re­gle­rar blod­sock­ret.

Blå­bär hjäl­per dess­utom vid urin­vägs­in­fek­tion och di­ar­ré. Vil­da blå­bär är ex­tra nyt­ti­ga och in­ne­hål­ler rik­ligt med fla­vo­no­i­der, ka­ro­ten, C-vi­ta­min, vi­ta­min B6 och mag­ne­sium.

1–2 dad­lar, gär­na med­jool

4 dl va­niljyog­hurt

200 g frysta blå­bär

1 msk chi­a­frön

1 msk lin­frön

1 msk hampafrön

1 msk se­sam­frön

1 tsk va­nil­jextrakt (kan ute­slu­tas) 1 msk kall­pres­sad lin­frö­ol­ja

GÖR SÅ HÄR:

1. Kär­na ur dad­lar­na.

2. Mixa allt till en krä­mig, fi­ber­rik vi­tamin­kick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.